Članstvo

Naši članovi su mladi ljudi koji sudjelovanjem u radu organizacije razvijaju svoje profesionalne i osobne vještine? Saznaj više i kreni na put s AIESEC-om!

Lokalni odbor AIESEC-a u Varaždinu podijeljen je na 4 odjela: dolazne razmjene, odlazne razmjene i marketing, partnerstva i financije te ljudski resursi. Aktivno je trenutno 14 članova.

  • Dolazne razmjene

U ovom odjelu članovi imaju priliku sudjelovati u organizaciji projekata od socijalne važnosti koji se oblikuju prema jednoj od stavki ciljeva održivog razvoja koje je donio UN. Na te projekte dolaze strani volonteri koji prolaze s našim članovima kroz selekcijski proces.

  • Odlazne razmjene i marketing

Članovi koji se bave odlaznim razmjenama su u konstantnom kontaktu s mladima koji se žele prijaviti i otići na neku od razmjena koje nudi AIESEC. Objašnjavaju im i vode ih kroz cijeli proces odlaska. Tim za marketing izrađuje promotivne materijale i organizira događaje zabavnog i edukativnog sadržaja koji su otvoreni za sve mlade.

  • Partnerstva i financije

Članovi u ovom odjelu imaju priliku razviti svoje poslovne vještine i naučiti vođenje financija. Zaduženi su za kontakte s partnerima te organiziranje stručnih volonterskih razmjena na kojima strani praktikanti volontiraju u start-upovima. 

  • Ljudski resursi

Članovi u ljudskim resursima brinu se o organizaciji lokalnog odbora, edukaciji svih članova te zajedno s njima osmišljavaju plan i korake kojima pospješuju profesionalni i osobni razvoj članova.

Unutar same organizacije postoji hierarhija. Izvršni odbor je glavno predstavničko i odlučujuće tijelo u lokalnom odboru. Projekt menadžeri brinu se za organizaciju projekata i vođenje tima, a članovi sudjeluju i rade na tim projektima. Svakom članu u AIESEC-u omogućeno je prijavljivanje na pozicije tim lidera te se ono aktivno potiče i ohrabruje kako bi svaki član uspio razviti najbolju verziju sebe.